Srpski

Daniel Andujar / Street access machine (Mašina za ulični pristup)

Programska selekcija: Wealth of Nations

Proizvodi koje nudi „Technologies To The People“ (TTTP), kompanija koju je osnovao Danijel G. Anduhar, idu od „the Street Access Machine®“ (mašine za pristup ulici), preko „the Recovery Card®“ (kartice za oporavak) i „Internet Street Access Machine®“ (internet mašine za pristup ulici), sve do „The Personal Folkcomputer®“ (ličnog narodnog računara). Svi ovi (izmišljeni) proizvodi i tehnologije za cilj imaju da omoguće onima na nižoj društvenoj lestvici da učestvuju u nastalom informatičkom društvu. Dok „Street Access Machine®“ obećava „pristup za svakog”, „Street Access Machine®“ i „Recovery Card®“ omogućavaju prosjacima da primaju uplate putem kreditne kartice. Ovaj projekat razotkriva uverenje koje propagiraju oni koji proizvode srodne produkte (i po kalifornijskoj „ideologiji”), da je potencijal demokratizacije neodvojiv od tehnologije. Svet prikazan kroz TTTP na njihovim posterima i lecima nije ništa pravedniji zahvaljujući upotrebi novih tehnologija, niti je dostupan svima – uprkos tvrdnjama provajdera telekomunikacionih aplikacija. Čak i ako koriste najnovije info-društvene alatke, prosjaci ostaju prosjaci, društveno marginalizovani ostaju društveno marginalizovani. Tehnologije naginju jačanju,više nego menjanju društvenih struktura. Kada je projekat 1996. godine prikazan u Hamburgu, dobili su (pravi) i-mejl od Apple-a, u kojem se iskazuje zainteresovanost te kompanije za (izmišljeni) spektar proizvoda TTTP-a.

Share
Read more →

THE WONDERFUL WORLD OF IRATIONAL.ORG (Predivni svet irational.org-a)

Izložba čuvenih pionira net.arta

kustosi:Inke Arns, Jakob Lilemoze (Jacob Lillemose)

Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad

Dunavska 37, Novi Sad

28. Oktobar – 27. Novembar 2008.

Otvaranje izložbe: Utorak 28. Oktobar, u 20:00 časova

Producent izložbe:

Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad

Koproducenti izložbe :

Hartware MedienKunstVerein, Dortmund

Centar za nove medije_kuda.org, Novi Sad

Institut za fleksibilne kulture i tehnologije – Napon, Novi Sad

Irational je neformalna grupa šest internacionalnih net i medijskih umetnika koji su se svojevremeno okupili oko servera irational.org, kojeg je osnovao britanski net umetnik Heath Bunting 1996. Članovi Irational.org su: Daniel G. Andujar (Valensija/Španija), Rachel Baker (London/Velika Britanija), Kayle Brandon (Bristol/Velika Britanija), Heath Bunting (Bristol/Velika Britanija), Minerva Cuevas (Mexico City/Meksiko), Marcus Valentine (Bristol/Velika Britanija)

Share
Read more →